Python 实现汉字转拼音pypinyin库

计算机 雨啸青锋 2年前 (2020-05-17) 604次浏览 0个评论 扫描二维码

今天就简单介绍下python给汉字注拼音

今天就介绍一个python 汉字转拼音的库pypinyin

pip3 install pypinyin

我们试一下

>>> from pypinyin import pinyin
>>> pinyin("你好呀")
[['nǐ'], ['hǎo'], ['ya']]

如果遇到多音字

heteronym=True
>>> pinyin("你好呀",heteronym=True)
[['nǐ'], ['hǎo'], ['ya', 'xiā', 'yā']]

 

喜欢 (0)
[]
分享 (0)
发表我的评论
取消评论
表情 贴图 加粗 删除线 居中 斜体 签到

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)